Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. /2η/2020 του ΣΔΙΠ (23 Φεβρουαρίου 2020), πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότησή του, λόγω παραίτησης του ταμία η οποία έγινε αποδεκτή. Την θέση του καταλαμβάνει η κυρία Ευανθία Κουλουριώτη, εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ διατηρούν τις θέσεις τους ως έχουν, βάσει του πρακτικού συγκρότησης 02/2019.