ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο βάση του καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μέσω των Ψηφοφοριών και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων καταγράφονται στα Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

Τα Video των Γενικών Συνελεύσεων αναρτούνται  στο κανάλι του Συνεταιρισμού στο YouTube.

Δείτε τo video της Γ.Σ. 2018.

Δείτε και τα video της Γ.Σ. του Ιανουρίου 2017, και του Ιουνίου 2017.