ΜΕΛΗ ΙΣΤΟΣΤΟΠΟΥ

Η εγγραφή σας ως μέλος στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού, σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού, τις ψηφοφορίες, και τα πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εποπτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης από την σελίδα των μελών θα αποκτήσετε στο μέλλον πρόσβαση στην καρτέλα του οικοπέδου σας και της μερίδας, αλλά και σε εργαλεία πληρωμής εισφορών μέσω πιστοτικής κάρτας.

Η εγγραφή σας ως μέλος στον ιστότοπο γίνεται με απλό τρόπο και το μόνο που απαιτείται είναι ο αριθμός οικοπέδου/οικοδομικού τετραγώνου όπως αυτός αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή μεταβίβασης.  Εάν δεν έχετε προσκομίσει αντίγραφο του συμβολαίου στον Συνεταιρισμό, η αίτηση σας δεν θα προχωρήσει. Προτείνουμε να προσκομίσετε ηλεκτρονικό αντίγραφο του συμβολαίου μέσω email στη διεύθυνση info@sdip.gr, ή να αποστείλετε με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Εάν είστε ήδη μέλος της ιστοσελίδας μπορείτε να εισέλθετε στην σελίδα μελών από ΕΔΩ.