ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι επιφορτισμένα με την παροχή τεχνογνωσίας, και κατάθεσης προτάσεων σε εξειδικευμένα θέματα υποδομών, πολεοδομικού σχεδιασμού και υλοποίησης, τεχνολογιών και αξιοποίησης της περιουσίας του Συνεταιρισμού.

Τα μέλη της επιτροπής αποτελούν:

Δήμος Ωρωπού
Κοινότητα Αφιδνών
Πολιτισμός και περιβάλλον δήμου Ωρωπού
Αστυνομία
ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού