ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός έχει θεσπίσει Γενικό Εσωτερικό Οικοδομικό Κανονισμό ο οποίος προβλέπει τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και χαρακτηριστικά μιας υπό ανέγερση οικοδομής.  Ο κανονισμός έχει εκπονηθεί με στόχο την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την βέλτιστη αρχιτεκτονική ένταξη του οικοδομήματος.

Το υπ’αριθμ. 29359/31.10.1979 συμβόλαιο, μεταγραφέν στις 2/11/1979 στο Υποθηκοφυλάκειο Μαραθώνος, που αναφέρεται στο άρθρο 20 του Γενικού Εσωτερικού Οικοδομικού Κανονισμού