ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η προσπάθεια για την ανάδειξη της περιοχής, αλλά και η ταυτόχρονη διατήρηση του φυσικού κάλους της, αποτελούν βασικούς στόχους του συνεταιρισμού.  Σε αυτόν τον στόχο συμβάλουν δυναμικά οι κάτοικοι και τα μέλη του συνεταιρισμού, μέσω των θεματικών ομάδων και των δράσεων που αναλαμβάνουν.  Ο συνεταιρισμός στηρίζει έμπρακτα οποιαδήποτε πρωτοβουλία από κατοίκους ή/και μεριδιούχους, και είναι ανοικτός σε προτάσεις.

Οι διαρκείς επιτροπές

Οι δράσεις των επιτροπών που βρίσκονται σε στάδιο μελέτης και υλοποίησης περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων):

 • Καταγραφή περιουσίας του Συνεταιρισμού
 • Αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών του οικισμού
 • Ύδρευση
 • Δημιουργία αποχετευτικού δικτύου
 • Διάνοιξη δρόμων
 • Πεζοδρόμηση
 • Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα
 • Ανάπτυξη των υποδομών
 • Εκσυγχρονισμό του εσωτερικού κανονισμού δόμησης
 • ΣΧΟΟΑΠ