ΟΤΕ – Αναβάθμιση υποδομών

ΟΤΕ – Αναβάθμιση υποδομών

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των τηλ/κων υποδομών στην Ι.Π.  πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιαν 2018 συνάντηση με στελέχη του ΟΤΕ και αντιπροσωπείας του Συνεταιρισμού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατανόησης από τα στελέχη του ΟΤΕ, και ενημερωθήκαμε εκτενώς για το πλάνο υλοποίησης των έργων αναβάθμισης των υποδομών και σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΤΕ το έργο περιλαμβάνει τρεις φάσεις με ορίζοντα ολοκλήρωσης ΕΝΤΟΣ του 2018.

  1. Η 1η φάση του έργου αναβάθμισης περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου οπτικής ίνας μέχρι περίπου την Αγία Τριάδα.  Έχει ολοκληρωθεί ήδη το έργο των χωματουργικών για το δίκτυο κορμού. Εκκρεμεί η εγκατάσταση καμπινών και οι εργασίες εγκατάστασης και τερματισμού των οπτικών ινών.  Η τοπολογία της οπτικής ίνας επιλέχθηκε από τον ΟΤΕ με βάση την πυκνότητα των κατοικιών.  Ο αρχικός στόχος είναι να ξεκινήσει ΠΙΛΟΤΙΚΑ η διασύνδεση 30 σπιτιών απ’ ευθείας με οπτική ίνα ( Fiber to the Home – FTTH) μέσα στο προσεχές διάστημα μετά από επικοινωνία του ΟΤΕ με τους κατοίκους.  Δεν διευκρινίστηκε από τον ΟΤΕ αν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση καθότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, με τα στελέχη να αφήνουν αυτό το ενδεχόμενο ανοικτό.
  2. Η 2η φάση περιλαμβάνει την μελέτη επέκτασης της αναβάθμισης των υποδομών στις υπόλοιπες περιοχές της Ιπποκρατείου Πολιτείας.  Σε αυτό το στάδιο θα εξεταστούν δύο εναλλακτικά σενάρια.  Το πρώτο είναι η εγκατάσταση νέου χαμηλής ακτινοβολίας ασύρματου δικτύου ευρυζωνικών διασυνδέσεων (wireless point to multipoint).  Η λύση αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση 15 πυλώνων συνολικά σε όλη την έκταση της Ι.Π.  και σύνδεση των κατοικιών με ταχύτητες 50 Mbit και με την ίδια τιμολογιακή πολιτική ευρυζωνικών VDSL υπηρεσιών του ΟΤΕ.  Η δεύτερη λύση περιλαμβάνει την εγκατάσταση πυλώνων και εναέριου δικτύου οπτικών ινών με την ταυτόχρονη εγκατάσταση πυλώνων στα πρανή των δρόμων.
  3. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης της δεύτερης φάσης ο ΟΤΕ θα προχωρήσει στις σχετικές αδειοδοτήσεις και υλοποίηση των παραπάνω στην Τρίτη φάση του έργου.

Συμφωνήθηκε νέα συνάντηση με τον ΟΤΕ μέσα στον Φεβρουάριο όπου θα εξεταστούν τα δυο εναλλακτικά σενάρια και θα προκριθεί το οικονομικά συμφέρον.  Ως συνεταιρισμός επιθυμούμε και προωθούμε την λύση των οπτικών ινών (έστω και εναέρια) αφού επιτρέπουν την δυνατότητα μεγάλων ταχυτήτων στο μέλλον (μεγαλύτερες των 100 mbit).  Από τον ΟΤΕ μας ζητήθηκε να είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια αναβάθμισης, ενώ μας ανέφεραν φαινόμενα κατά το παρελθόν όπου άγνωστοι τους είχαν απειλήσει κατά την εγκατάσταση αδειοδοτημένων υποδομών στην περιοχή.

 

Όσοι από τους κατοίκους βρίσκονται κοντά (εντός περίπου 50 μέτρων) στην όδευση της οπτικής ίνας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα των 30 συνδέσεων παρακαλούνται να εκφράσουν την επιθυμία αυτή έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018 με αποστολή email στην διεύθυνση ote@sdip.gr με τα εξής στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου / οικοπέδου  (πχ. 86/4)
  3. Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τα στοιχεία θα δοθούν στον ΟΤΕ για την απ’ ευθείας επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση των υποδομών ΟΤΕ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κουλογιάννη στο gekoul@gmail.com

Τεχνικές πληροφορίες για το ασυρματικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων στον σύνδεσμο και στις ανακοινώσεις της  Nokia