Κτηματολόγιο – Έλεγχος αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων

SDIP Logo with green ribbon

Μετά από τον έλεγχο των αναρτήσεων του κτηματολογίου από την διοίκηση του συνεταιρισμού προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αναρτήσεων και των καταγεγραμμένων ιδιοκτησιών του συνεταιρισμού. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές αυτές ανέρχονται σε πολλές δεκάδες τ.μ. και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αναρτήσεις με οικόπεδα τα οποία είναι κάτω των 2000 τ.μ. με αποτέλεσμα να χάνεται το τεκμήριο αρτιότητας του οικοπέδου (άρα και η δυνατότητα δόμησης).

Κατόπιν των παραπάνω ευρημάτων, το Δ.Σ. καλεί τους συνεταίρους να ελέγξουν με προσοχή τα κτηματολογικά στοιχεία των αναρτήσεων του κτηματολογίου και κυρίως τα συνολικά καταγεγραμμένα τ.μ. και αποκλίσεις που πιθανά να προκύπτουν από τα τοπογραφικά διαγράμματα και συμβόλαια αγοράς.

Στην ανάρτηση του κτηματολογίου αναφέρονται οι εξής πληροφορίες (οι αριθμοί αποτελούν τυχαίο παράδειγμα)

Εμβαδόν γεωτεμαχίου από κτηματογράφηση : 2236 τ.μ.

Εμβαδόν δήλωσης/τίτλου                                  : 2173,30 τ.μ.

Αποδεκτή Απόκλιση Εμβαδού                          : ±98,24 τ.μ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις (μεγαλύτερες του 10%) ή γεωτεμάχια με εμβαδό μικρότερο των 2.000 τ.μ.  προτείνεται η διαδικασία ένστασης των αποτελεσμάτων στο κτηματολόγιο.  Η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου, αλλά πληροφορίες και ενστάσεις πραγματοποιούνται και με επί τόπου επίσκεψη στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. 

Η Ανάρτηση για τους ΟΤΑ Αφιδνών – Μαλακάσας – Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού Αττικής πραγματοποιείται στο Γραφείο Κτηματογράφησης (διεύθυνση: Μακεδονίας αρ. 6 – Διασταύρωση Επαρχ. Οδού Αφιδνών με παράδρομο Εθνικής Οδού, Αφίδνες, Τ.Κ. 19014 τηλέφωνο: 22950-23325) και διαρκεί δύο μήνες με ημερομηνία έναρξης την 18η Δεκεμβρίου 2017.

Με την έλευση του παραπάνω διμήνου οποιαδήποτε άλλη αξίωση θα επιλύεται μόνο μέσω της δικαστικής οδού.