Οι καθυστερήσεις για την έγκριση της ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης της ΙΠ

Είναι γνωστά και περιγράφονται στην ανάρτηση του ΣΔΙΠ:

https://sdip.gr/onomatodosia-odon-arithmisi-akiniton-stin-ip/

Αν και κατατέθηκαν από τον ΣΔΙΠ η μελέτη και τα σχετικά έγγραφα στην Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών από τον Ιανουάριο 2021.

Αν και ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Δήμας ενημέρωσε τον Φεβρουάριο 2021 ότι ανατέθηκε στον Πρόεδρο της ΔΚΑ να ενεργήσει  για την έγκριση της μελέτης.

Αν και διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση  για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου με περισσότερες από 100 προτάσεις, η πλειονότητα των οποίων ενσωματώθηκαν στην μελέτη.

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της σχετικής απόφασης 12/2021 του Κοινοτικού Συμβουλίου  ΑΦΙΔΝΩΝ η μοναδική ενέργεια που έχει υλοποιηθεί είναι ΜΟΝΟ η αναφορά  ότι ο ΣΔΙΠ έχει υποβάλει τις προτάσεις του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Κατά συνέπεια και επειδή το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών δεν έχει γνωμοδοτήσει επί της μελέτης ονοματοδοσίας & αριθμοδότησης  της Ιπποκρατείου Πολιτείας, καμία πρόοδος δεν μπορεί να υπάρξει για το θέμα και μέχρι να υπάρξει η σχετική γνωμοδότηση.