Ονοματοδοσία οδών και αρίθμηση ακινήτων στην ΙΠ

Ονοματοδοσία οδών και αρίθμηση ακινήτων στην ΙΠ

Η εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία που προσέλαβε ο ΣΔΙΠ για την ονοματοδοσία και  αριθμοδότηση της ΙΠ ολοκλήρωσε τις εργασίες της.

Οι εργασίες έχουν γίνει επί του ψηφιακού υποβάθρου της ΙΠ,  που εκπονήθηκε σε συνέχεια απόφασης της ΓΣ μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό.

Η μελετητική εταιρεία μετά από την επιβαλλόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, έλαβε υπόψη της όλες τις οδηγίες (ΥΠΕΣ) και τις επισημάνσεις των ΕΛΤΑ στις εργασίες της.

Μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2021 θα είναι αναρτημένα τα 2 ηλεκτρονικά αρχεία για ενημέρωση και τυχόν παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων. Τα 2 pdf αρχεία απαιτείται να κατέβουν σε pc και να μεγεθυνθούν σε επίπεδο οικοπέδου για την ανάγνωση των πληροφοριών που περιέχουν.

Τα δυο σχέδια σε φυσική μορφή και κλίμακα, έχουν παραδοθεί στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Αφιδνών κ. Γιάννη Δήμα για ανάρτηση τους στο Κοινοτικό κατάστημα, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή για τα διαδικτυακά μέσα του Δήμου Ωρωπού & της Κοινότητας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.6/8257/3-2-2020 του ΥΠΕΣ.  Τα δυο σχεδιαγράμματα βρίσκονται αναρτημένα και στα γραφεία του ΣΔΙΠ.

Οι επισημάνσεις, παρατηρήσεις, τυχόν διορθώσεις στα emails, προς info@sdip.gr, κοινοποίηση fotopoulos.meletitiki@gmail.com

ΑΡΧΕΙΟ 1 πατήστε εδώ 

ΑΡΧΕΙΟ 2 πατήστε εδώ 

Οδηγίες του ΥΠΕΣ πατήστε εδώ