Τραπεζικός Λογαριασμός για πληρωμές εισφορών οικοπέδων

Τραπεζικός Λογαριασμός για πληρωμές εισφορών οικοπέδων

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέτετε τις ετήσιες εισφορές των οικοπέδων σας στον αναγραφόμενο λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank  με 

IBAN: GR35 0260 0930 0006 9020 1057 921

Όνομα Δικαιούχου: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

Μετά από κάθε κατάθεση θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά τη σχετική απόδειξη είσπραξης.