Πληρωμές εισφορών οικοπέδων

Πληρωμές εισφορών οικοπέδων

Για την ενημέρωση σχετικά με τις εισφορές του οικοπέδου σας και την πληρωμή τους, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Ταμία του ΣΔΙΠ ή να αποστέλλετε e-mail στην διεύθυνση info@sdip.gr.  

Κατά την κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου και ο αριθμός του Οικοπέδου με την μορφή Ο.Τ. 000/00 (πχ. Ο.Τ. 200/01).

Μετά από κάθε κατάθεση θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά
την σχετική απόδειξη είσπραξης.