Περιουσία εκατομμυρίων ευρώ σε ομηρία…

Ο κύριος  Δήμαρχος Ωρωπού, κοινοποιήσε την 8-7-2021, την από 30 Ιουνίου 2021 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με την οποία μας απαγορεύει να διαχειριζόμεθα την περιουσία του Συνεταιρισμού και ειδικώς, τους μεγάλης επιφανείας και χωρίς όρους Δόμησης χώρους του Συνεταιρισμού, συνολικής έκτασης, περίπου 230.000 τ.μ., οι οποίοι έχουν αφεθεί από το Συνεταιρισμό, εκτός οικοδομικής αξιοποίησης.

Το πλήρες κείμενο του εξωδίκου του κ. Δημάρχου: εδώ 

Το ΔΣ ΣΔΙΠ με απόφασή του απέστειλε το παρακάτω εξώδικο στον κ. Δήμαρχο Ωρώπου 

Το πλήρες κείμενο του εξωδίκου του ΣΔΙΠ: εδώ 

Ελπίζουμε ότι θα εκτιμήσει την καλή μας θέληση και δεν θα καθυστερήσει στην αποκατάσταση της νομιμότητας.

Σκοπός και καθήκον του ΣΔΙΠ είναι, η προστασία της περιουσίας του Συνεταιρισμού και του συμφέροντος των Συνεταίρων.