Θλίψη…

Φωτογραφία δορυφόρου με τις καμένες περιοχές στις Αφίδνες & την ΙΠ.
Από τα 36.000 στρέμματα της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών επλήγησαν σχεδόν τα 30.000, από τα 15.000 δασόφυτης έκτασης τα 12.000 στρέμματα έχουν καεί, έμειναν άκαυτα μόνο αυτά στο δυτικό και βόρειο δυτικό τμήμα της ΙΠ.
Από τα 7.500 στρέμματα της ΙΠ άθικτα μόνο τα 2.000.