Διαδικασία ελεύθερης διέλευσης διοδίων Αφιδνών

Διαδικασία ελεύθερης διέλευσης διοδίων Αφιδνών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής καταγραφής των μόνιμων κατοίκων των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Ωρωπού για την ελεύθερη διέλευση τους από τα διόδια.  H καταγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω Ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης και στοιχείων στον σύνδεσμο του Υπουργείου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε ηλεκτρονική μορφή είναι:

  1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας μόνιμου κάτοικου
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας
  3. Άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που θα διέρχονται των διοδίων