Αποτελέσματα ερωτηματολογίου για την τοπική συγκοινωνία

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου για την τοπική συγκοινωνία

Ευχαριστούμε θερμά τους κατοίκους που έλαβαν μέρος στην επιλογή των δρομολογίων ΟΣΕ από Αφίδνες προς Αθήνα και από Αθήνα προς Αφίδνες.  Αν και το δείγμα δεν είναι καθολικό, είναι επαρκώς καθοριστικό για να εξάγουμε συμπεράσματα ώστε να διαπραγματευτούμε με τον δήμο για την τοπική συγκοινωνία από την Ιπποκράτειο Πολιτεία προς τον Σ.Σ. Αφιδνών (και πίσω).

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά την επεξεργασία με την μεγαλύτερη προτίμηση έχουν ως εξής:

                                 ΑΘΗΝΑ -> ΑΦΙΔΝΕΣ                                                        ΑΦΙΔΝΕΣ -> ΑΘΗΝΑ

 1. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 6:20 (1 Ψήφοι)     Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 6:14 (12 Ψήφοι)
 2. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 7:20 (9 Ψήφοι)     Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 7:14  (31 Ψήφοι)
 3. —                                                                                Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 8:14 (41 Ψήφοι)
 4. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 9:20 (6 Ψήφοι)     Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 9:14 (27 Ψήφοι)
 5. —                                                                                Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 10:14 (9 Ψήφοι)
 6. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 15:20 (18 Ψήφοι) Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 15:14 (9 Ψήφοι)
 7. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 16:20 (24 Ψήφοι) —
 8. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 17:20 (35 Ψήφοι) Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 17:14 (14 Ψήφοι)
 9. —                                                                               Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 18:14 (11 Ψήφοι)
 10. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 19:20 (23 Ψήφοι) Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 19:14 (5 Ψήφοι)
 11. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 21:20 (17 Ψήφοι)  Αναχώρηση απο Αφίδνες (για Αθήνα) 21:14 (2 Ψήφοι)
 12. Άφιξη Αφίδνες (από Αθήνα) 22:20 (15 Ψήφοι)  —

Προκύπτει η ανάγκη 12 δρομολογίων από τις 6.00 πρωινή έως 22:20 το βράδυ για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.   Η εθελοντική ομάδα δράσης σε συνεργασία με την διοίκηση του συνεταιρισμού θα επιδιώξουν επαφές με το ΚΤΕΛ, και τον δήμο για την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης.  Θα ενημερωθείτε για τις εξελίξεις και την πρόοδο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.