Δημοτικής συγκοινωνίας συνέχεια…

Δημοτικής συγκοινωνίας συνέχεια…

Συνεχίζεται η προσπάθεια του συνεταιρισμού για την υλοποίηση τοπικής συγκοινωνίας και διασύνδεσης της περιοχής με τα μέσα σταθερής τροχιάς.  Ζητούμε νέα συνάντηση με τον αντιδήμαρχο για την εύρεση λύσης στα πλαίσια του εφικτού και των πόρων με νέα επιστολή.

Αγαπητέ Κε Βελτανιώτη

Με την ευκαιρία της έλευσης της νέας χρονιάς σας ευχόμαστε ένα δημιουργικό 2018 με υγεία και πραγμάτωση των προσωπικών στόχων.

Σε συνέχεια της από 07/12/2017 επιστολής μας σχετικά με την τοπική δημοτική συγκοινωνία στις Αφίδνες και Ι.Π., και εφόσον δεν έχουμε λάβει σχετική απάντηση, επανερχόμαστε στο θέμα ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε από κοινού σε μια βιώσιμη λύση η οποία θα βοηθά τους (κατ’ ελάχιστο) 3000 κατοίκους των Αφιδνών, Δροσοπηγής και Ι.Π., αλλά και θα αποφέρει έσοδα στην δημοτική αρχή ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να συντηρεί την δημοτική συγκοινωνία.  Όπως θα έχετε πιθανά ενημερωθεί η τοπική συγκοινωνία όπως έχει εφαρμοστεί το τελευταίο τρίμηνο δεν αποδίδει καρπούς, δεν τυγχάνει καμίας ανταπόκρισης από τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών, και ως αποτέλεσμα επιβαρύνει κοστολογικά τον δήμο χωρίς κανένα όφελος.

Προτείναμε στην προηγούμενη επιστολή μας μια συνάντηση για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης, και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο θέμα.

ΜΦΧ

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΔΙΠ