Ανοικτή επιστολή του Δ.Σ. προς Συνεταίρους με οφειλές

Ανοικτή επιστολή του Δ.Σ. προς Συνεταίρους με οφειλές

Αγαπητοί Συνέταιροι,

Όπως γνωρίζετε η ιδιοκτησία οικοπέδου, καθιστά υποχρέωση την καταβολή της ετήσιας εισφοράς των 50 ευρώ όπως αυτή αποφασίστηκε από εσάς στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Η συνεισφορά αυτή δεν καταλήγει κάπου αόριστα, αλλά επιστρέφει σε εσένα, μέσω της διατήρησης και αναβάθμισης των υποδομών,  της εκπόνησης δράσεων για την βελτίωση της περιοχής, και συνεπακόλουθα στην μεσοπρόθεσμη βελτίωση της εικόνας αλλά κυριότερα της αξίας της περιοχής και της περιουσίας μας.

Οι Συνέταιροι στην πλειοψηφία τους, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη οικονομικής αυτάρκειας, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις  προσκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και παρά τις οικονομικές δυσκολίες είτε εξόφλησαν πλήρως είτε εξοφλούν σταδιακά την συνδρομή τους.

Το Δ.Σ. αισθάνεται υποχρεωμένο να επικοινωνήσει για μια ακόμα φορά με εσάς που δεν έχετε ήδη προχωρήσει στην διευθέτηση των οφειλών σας, ώστε να το πράξετε με καταληκτική ημερομηνία τις 30/11/2017.  Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής (και χωρίς νέα ειδοποίηση) το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο βάση του νόμου, να δώσει την εντολή στους συν-υπογράφοντες δικηγόρους να προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών.

Για την εξόφληση των οφειλών καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά επικοινωνήστε με τον Συνεταιρισμό στα τηλ. 2108232348, 2108232831 κιν. 6953020608 ή/και στο email: dhippo1968@gmail.com

Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλοι οι Συνέταιροι θα στηρίξουν την προσπάθεια του Δ.Σ. για έναν οικονομικά σταθερό συνεταιρισμό και θα διαφυλάξουν την αξία της περιουσίας μας.

Πληροφορίες για πληρωμή μέσω τραπέζης.