Οι προτάσεις του ΣΔΙΠ για το ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών

ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 κατατέθηκε απο τον Πρόεδρο του ΔΣ ΣΔΙΠ κ. Κ. Κραββαρίτη στον Δήμο Ωρωπού Τεχνική Έκθεση του ΣΔΙΠ με προτάσεις, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, επί της προτάσεως του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών που αφορούν τον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας.


Την Έκθεση παρέλαβαν ο Αντιδήμαρχος Αφιδνών κ. Γιάννης Δήμας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, στη συνέχεια συζητήθηκαν σε σύσκεψη που συμμετείχε και ο Γραμματέας του ΔΣ ΣΔΙΠ κ. Παναγιώτης Πάντος, τα κύρια σημεία που απαιτείται η προσοχή τους σε σχέση με τις προτάσεις των μελετητών όπως παρακάτω:

Α.  Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ!) του υδρογραφικού δικτύου – Λίμνη Μπελέτσι

Β.  Χαρακτηρισμός των οδών του Οικισμού

Γ.  Απαγόρευσης της πρόσβασης στον κεντρικό δακτύλιο κυκλοφορίας

Δ. Γενικότερα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών:

  1. Οδός πρόσβασης προς τον οικισμό    
  2. Έργα υποδομής στον οικισμό    
  3. Άλλες προβλέψεις του ΣΧΟΟΑΠ