Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 2 / 2018

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 2 / 2018

Η δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2018.

Διαβάστε σχετικά τα θέματα στο πρακτικό των αποφάσεων.

Για οποιδήποτε θέμα σχετικά επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό.