Καταγγελία κατά αυθαίρετης χωματερής

Καταγγελία κατά αυθαίρετης χωματερής

Μετά από καταγγελία κατοίκου της Ιπποκρατείου Πολιτείας, σχετικά με την δημιουργία παράνομης χωματερής με απόθεση υλικών κατεδάφισης και άλλων φερτών υλικών και μπάζων, το διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού θα προβεί άμεσα μέσω των δικηγόρων του συνεταιρισμού σε καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.  Επίσης ο συνεταιρισμός θα προβεί και σε ενημέρωση του γραφείου του Δημάρχου σχετικά με το γεγονός.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αποτροπή κάθε σχετικής αυθαιρεσίας σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και της υποβάθμισης του φυσικού κάλους της περιοχής από οποιονδήποτε που αποφασίζει να αυθαιρετήσει, είναι υποχρέωση όλων μας.