Ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο οπτικών ινών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο οπτικών ινών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Πολυσωλήνιο για την εγκατάσταση οπτικών ινών

Τον Δεκέμβριο του 2016 ο ΣΔΙΠ απέστειλε επιστολή / καταγγελία προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες (ΕΕΤΤ) σχετικά με τις υποδομές και την ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet μέσω ΟΤΕ.  Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι ο ΟΤΕ κινείται βάση του κανονιστικού πλαισίου (όπως και αναμενόταν), και οι κάτοικοι της Ι.Π. είναι ελεύθεροι να κινηθούν σε άλλες ανταγωνιστικές λύσεις.  Θυμίζουμε ότι από 1/1/2017 βάση του διαγωνισμού της ΕΕΤΤ καθολικός πάροχος για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας είναι η Forthnet.   Επίσης βάση του κανονιστικού πλαισίου, δεν νοείται καθολικός πάροχος για την παροχή υπηρεσιών Internet στην επικράτεια.  Παρ’ όλα αυτά συνεχίσαμε τις οχλήσεις και προσπάθειες και συναντήσεις για την εξεύρεση άλλης λύσης μέσω ΟΤΕ (και άλλων παρόχων), έχοντας πάρει μόνο προφορικές υποσχέσεις για επίλυση του θέματος εντός του 2018.

Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλ/νιες, έχει καθορίσει στρατηγικό εθνικό στόχο για την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα με καταληκτική ημερομηνία το 2020.  Σχετικές πληροφορίες στους ιστότοπους του Υπουργείου Μεταφορών και την ΕΕΤΤ.  

Ιστοσελίδα Υπουργείου Μεταφορών

Με βάση αυτό το σχέδιο, κονδύλια από 1.2 ΔΙΣ Ευρώ έως και 4 ΔΙΣ ευρώ θα διατεθούν από τους παρόχους για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων σε όλη την επικράτεια μέχρι το 2020.  Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται (όπως είχαμε ενημερώσει από τον Μάϊο του 2017) και το δίκτυο κορμού στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.  Το δίκτυο αυτό δεν σχεδιάζεται για να δώσει πρόσβαση σε τελικούς πελάτες (οικίες) αλλά αποτελεί την «ραχοκοκαλιά» για την παροχή ευζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς (4G και 5G) στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.  Προς το παρόν δεν υπάρχει το πλάνο/μελέτη για την παροχή υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, οπότε και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τον τελικό σχεδιασμό. 

Είναι αυτονόητο ότι ο Συνεταιρισμός θα προσπαθήσει για το καλύτερο, που είναι η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω οπτικής ίνας.

Κλείνοντας το ενημερωτικό θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  1. Είναι προς όφελος όλων τα κατοίκων να διευκολύνουμε το έργο των εργολάβων στις χωματουργικές εργασίες.  Παρ’ όλα αυτά αν κάτοικος παρατηρήσει παρατυπίες ή/και μη ολοκληρωμένα έργα (ανοιχτές και χωρίς επαρκή σηματοδότηση τάφροι κτλ) να ειδοποιήσει ώστε να επιληφθούμε θεσμικά.
  2. Τα συνεργεία του ΟΤΕ (εργολάβοι) σχεδόν ποτέ δεν γνωρίζουν το στρατηγικό πλάνο άρα δεν μπορούν να δώσουν και αξιόπιστη πληροφορία.
  3. Η λύση στο πρόβλημα των τηλ/νιών της ΙΠ, κυρίως λόγω του κανονιστικού πλαισίου (θέλουμε να πιστεύουμε και λόγω των συνεχών επαφών και οχλήσεών μας) διαφαίνεται στον ορίζοντα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλά που εκκρεμούν και η τελική λύση δεν θα είναι νωρίτερα του 2018, αλλά κατά πάσα πιθανότητα όχι αργότερα του 2020.

Για την επιτροπή αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, περιουσίας, και τεχνικής υποστήριξης

 Γιώργος Κουλογιάννης