Εθελοντισμός στην … πράξη!

Εθελοντισμός στην … πράξη!

Σήμερα Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, λίγοι κάτοικοι της περιοχής αποφάσισαν να πάρουν πρωτοβουλία και κάνουν το αυτονόητο.  Καθαρίζουν την γειτονιά από σκουπίδια, προστατεύουν το δάσος, και βελτιώνουν το επίπεδο ζωής μας.  Δεν περιμένουν τον δήμο ή άλλη αρχή, αλλά αποφασίζουν χωρίς τυμπανοκρουσίες να δράσουν.  Είναι αυτονόητο ότι στηρίζουμε οποιαδήποτε εθελοντική πρωτοβουλία που βελτιώνει το βιοτικό μας επίπεδο, και ευχόμαστε η δράση αυτή να αποτελέσει αφετηρία για περισσότερες στο μέλλον.  Είμαστε στην διάθεση του κάθε πολίτη και κατοίκου της περιοχής, με όλα τα μέσα που διαθέτει ο συνεταιρισμός, να προωθήσουμε και να στηρίξουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες.  Η Ιπποκράτειος Πολιτεία δεν είναι μόνο ένας τόπος να ζεις, αλλά και μια γειτονιά που διαθέτει κατοίκους με έντονη οικολογική συνείδηση, και αγάπη για τον εθελοντισμό.