ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Θα αναρτηθούν σύντομα οι προυπολογισμοί του Συνεταιρισμού μετά την έγγριση της Γενικής Συνέλευσης.