ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων σε μορφή PDF στους ακόλουθους σύνδεσμους.

Πρακτικά 2018

Πρακτικά 2017

Πρακτικά 2016

Πρακτικά 2015


Video της Γενικής Συνέλευσης στις 4 Ιουλίου 2018.

Video της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Ιουνίου 2017.

Video της Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιανουαρίου 2017.