ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας των αποφάσεων της διοίκησης του Συνεταιρισμού, στην παρούσα σελίδα δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μορφή PDF.

Πρακτικά συνεδριάσεων 2015

Πρακτικά συνεδριάσεων 2016

Πρακτικά συνεδριάσεων 2017

Πρακτικά συνεδριάσεων 2018

Πρακτικά συνεδριάσεων 2019

Ο Γραμματέας Δ.Σ.