Τι δεν κάηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία…

Από τα 7.600 στρέμματα “σώθηκαν” μόνο 2.400 στρέμματα.
Όπως φαίνεται στις δορυφορικές φωτογραφίες από τα 35.000 στρέμματα της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών περισσότερα από 25.000 στρέμματα είναι καμένα.
Στοιχεία από COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE
Τα αρχεία με τα στοιχεία των πυρκαγιών https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR527/ALL/EMSR527_AOI02