ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός έχει θεσπίσει εσωτερικό πολεοδομικό κανονισμό ο οποίος προβλέπει τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και χαρακτηριστικά μια υπό ανέγερση οικοδομής.  Ο κανονισμός έχει εκπονηθεί με στόχο την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, και την βέλτιστη αρχιτεκτονική ένταξη του οικοδομήματος.