Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή των Δ΄Χαιρετισμών, για την ΙΠ …!!!

Με πρόσκληση και εισηγήσεις του πρόεδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, για δυο θέματα που αφορούν την Ιπποκράτειο Πολιτεία, πρόκειται να συνεδριάσει το Κοινοτικό Συμβούλιο Αφιδνών την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022.

Το πρώτο αφορά την ξεχασμένη για 15 μήνες μελέτη ονοματοδοσίας αριθμοδότησης των ακινήτων της Ιπποκρατείου Πολιτείας που εκπόνησε εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία με χρηματοδότηση του ΣΔΙΠ.

Η συζήτηση για τη γνωμοδότηση του ΚΣΑ, παρά την μακρά πλέον του διμήνου διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο χρόνο,  εκτιμάται ότι θα περιστραφεί επί της πρότασης του ΣΔΙΠ για την ονοματοδοσία 11 μικρών οδών του οικισμού με σεβασμό στην μνήμη και την προσφορά θανόντων συντελεστών της δημιουργίας του οικισμού της ΙΠ, όπως παρακάτω :

 1.  Κράτσας Γεώργιος,ιατρός  (υπάρχει ήδη οδός)  Ο πρώτος Πρόεδρος του ΔΣ ΣΔΙΠ.
 2.  Νάστος Γεώργιος επιχειρηματίας,    7 χρόνια συνδιαχειριστής του κτήματος της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ με το ΔΣ του αναγκαστικού συνεταιρισμού και του ΔΣ ΣΔΙΠ 1967-1974  εκ των μεγαλοιδιοκτητών του κτήματος.
 3.  Σταμπολίτης Νικόλαος,νομικός Σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που οργάνωσε το εγχείρημα του ΣΔΙΠ για τους Υγειονομικούς.                   
 4. Πάντος Αθανάσιος,Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού διαχειρίσεως του συνιδιόκτητου κτήματος ‘’Αγία Τριάς’’ Αφιδνών, δαπάνησε το μείζον της περιουσίας του και προσωπική εργασία για την δημιουργία του οικισμού της ΙΠ.
 5.  Αναγνωστάκης Μιλτιάδης, Δασολόγος που συνέταξε την έκθεση αναγνώρισης του κτήματος  ‘’Αγία Τριάς΄΄ ως ιδιωτικού, το θεμελιώδες κείμενο δημιουργίας του οικισμού της ΙΠ του Αυγούστου 1974.
 6.  Βάθης Μιχαήλ, Δικηγόρος του Γ. Νάστου και του ΣΔΙΠ στα πρώτα χρόνια συνδιαχείρισης του κτήματος της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, βουλευτής  και για μακρό χρονικό διάστημα Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ ΣΔΙΠ.
 7. Παπαδόπουλος Γεώργιος,ιατρός,   ο πρώτος Γραμματέας του ΔΣ ΣΔΙΠ
 8. Δοκουμετζίδης Σπυρίδων,ιατρός,  ο πρώτος Ταμίας του ΔΣ ΣΔΙΠ                   
 9. Ευαγγελόπουλος Κωνσταντίνος,ιατρός, ο μακροβιότερος για σειρά ετών Προϊστάμενος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠ
 10. Τσώνης Δημήτριος,  Πρόεδρος της Κοινότητας Αφιδνών κατά την περίοδο μεταβίβασης του κτήματος της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ από τον αναγκαστικό συνεταιρισμό στον  ΣΔΙΠ 1967-1974 και των διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόλης.    
 11.  Πάντος Σωτήριος,  Πρόεδρος της Κοινότητας Αφιδνών κατά την ένταξη  στο σχέδιο πόλης του κτήματος της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

Το δεύτερο αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της λίμνης Μπελέτσι. 

Η εισήγηση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην την λίμνη είναι ελλιπής και τα αναφερομένα ως σχετικά ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΧΕΤΑ με το θέμα, για να γίνει αυτή η συζήτηση απαιτούνται να προηγηθούν αδειοδοτήσεις για τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σειρά φορέων, οι δε κατασκευές χώρων στάθμευσης επί των κυρίων οδών είναι παρεμβάσεις σε πολεοδομική μελέτη και προφανέστατα δεν γίνεται μ΄αυτόν τον τρόπο, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από την ΤΥ Ωρωπού ή κατάλληλο μελετητικό γραφείο και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης ΔΗΜΟΣΙΑ διαβούλευση.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην αίτηση του ΣΔΙΠ για Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού και του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών που εκκρεμεί από τον Αύγουστο του 2018:  

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/08/blog-post_6.html

O πλήρης φάκελος της μελέτης Έργων και Υποδομών του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας της Δ.Κ. Αφιδνών, που περιλαμβάνει τη μελέτη και τα 22 συνοδεύοντα σχέδια, εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση ΣΔΙΠ του έτους 2018.

η μελέτη συγκεκριμένα προβλέπει για την οδική σήμανση και τα επικινδυνα σημεία: 

Η πλήρης μελέτη : https://drive.google.com/file/d/1Q1wglWAJ-KXUtcN2BfXzOCttbXllC6Nt/view

Στα  22 λεπτά του  VIDEO ο ειδικός Κ. Φωτόπουλος εξηγεί τα πάντα για την ΙΠ και είναι απορίας άξια η  «άγνοια» των θεσμικών αιρετών…

 

Συμπερασματικά με αποσπασματική αντιμετώπιση δεν λύνονται τα ζητήματα, τη στιγμή που εκκρεμούν τα βασικά, η ενημέρωση επί των στοιχείων της μελέτης και η έγκρισή της από το ΔΣ Ωρωπού.

Η Μελετητική Εταιρεία ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι τεχνικός σύμβουλος του ΣΔΙΠ, του Δήμου Ωρωπού και μέλος της επιτροπής μηχανικών της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών για το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ.

Κατά συνέπεια η συνεργασία μαζί της, της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών ΠΡΙΝ την εισήγηση θεμάτων της ΙΠ, είναι αυτονόητα ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ… και χωρίς κόστος για την Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών αφού την υποχρεωτική χρηματοδότηση εκ του νόμου την έχει αναλάβει ο ΣΔΙΠ με τα χρήματα των ιδιοκτητών των 1876 οικοπέδων της ΙΠ.

Σημειολογικά η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών την Παρασκευή 1 Απριλίου συμπίπτει με  Δ΄ Χαιρετισμούς, τους χαιρετισμούς στην Παναγία που είναι μια εκπληκτική υμνωδία που ο κάθε πιστός Χριστιανός χαίρεται να συμμετέχει…

Ανεξιθρησκία είναι γνωστό ότι έχουμε, αλλά καλό θα είναι σεβόμαστε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αιρετών των Αφιδνών, η πλειοψηφία των οποίων είναι γνωστό ότι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι…!!!