Σημαντική ενημέρωση

Στη συνεδρίαση του ΔΣ Ωρωπού στις 22 Νοεμβρίου 2023 συζητήθηκε ως κατεπείγον !!!, διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 2009,  το θέμα της έγκρισης της αναθεώρησης του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ/2001 με δυσμενείς επιπτώσεις για την Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού για την αναθεώρηση του ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ (2 videos) (πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο)

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2024/01/2-videos.html

τα videos

https://youtu.be/fMem58g00yg?si=MKhxfrERvzC2Mw_G

https://youtu.be/XBqxibnkuIc?si=HAOzkiVsPLJ1oz48

 

και 3 ιδιωτικά video που κατέγραψαν τις εντάσεις στη συνεδρίαση της 22 Νοεμβρίου 2023

https://youtu.be/8JcJ4RkZZsQ?si=bBvJIqfGJKSwpJby

https://youtube.com/shorts/9M7tz3aghXk?si=hAzFmJ8swF4ud5G-

https://youtube.com/shorts/eP2_ENnE9sw?si=FVuyiH2VqdaqNGMP