Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση οικοπέδων κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πώληση οικοπέδων κατοικίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει γραπτή δεσμευτική προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου για την αγορά μέχρι τριών εκ των παρακάτω οικοπέδων, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΔΙΠ

Τιμή εκκίνησης 35 ευρώ/τμ

 1. Ο.Τ.260 ΟΙΚ.2      έκταση 2.000 τμ
 2. Ο.Τ.260 ΟΙΚ.1      έκταση 2.180 τμ
 3. Ο.Τ.260 ΟΙΚ.3      έκταση 2.000 τμ
 4. Ο.Τ. 267 ΟΙΚ. 1    έκταση 2.186,79 τμ
 5. Ο.Τ.261 ΟΙΚ.1     έκταση 2.300 τμ
 6. Ο.Τ.261 ΟΙΚ.2     έκταση 2.000 τμ
 7. Ο.Τ.261 ΟΙΚ.3     έκταση 2.000 τμ
 8. Ο.Τ.261 ΟΙΚ.4     έκταση 2.000 τμ
 9. Ο.Τ.261 ΟΙΚ.5     έκταση 2.000 τμ
 10. Ο.Τ.211 ΟΙΚ.1     έκταση 2.180 τμ
 11. Ο.Τ.211 ΟΙΚ.2     έκταση 2.000 τμ
 12. Ο.Τ.211 ΟΙΚ.3     έκταση 2.000 τμ
 13. Ο.Τ.252 ΟΙΚ.2     έκταση 2.000 τμ
 14. Ο.Τ.252 ΟΙΚ.5     έκταση 2.000 τμ
 15. Ο.Τ.252 ΟΙΚ.3     έκταση 2.000 τμ
 16. Ο.Τ.252 ΟΙΚ.4      έκταση 2.000 τμ
 17. Ο.Τ.252 ΟΙΚ.1      έκταση 2.300 τμ
 18. Ο.Τ.221 ΟΙΚ.2      έκταση 2.002 τμ
 19. Ο.Τ.217 ΟΙΚ.2      έκταση 2.213 τμ
 20. Ο.Τ.216 ΟΙΚ.1      έκταση 2.037 τμ
 21. Ο.Τ.216 ΟΙΚ.2      έκταση 2.039 τμ
 22. Ο.Τ.287 ΟΙΚ.8      έκταση 2.046 τμ
 23. Ο.Τ.287 ΟΙΚ.16    έκταση 2.495 τμ
 24. Ο.Τ.286 ΟΙΚ.4      έκταση 2.013 τμ
 25. Ο.Τ.286 ΟΙΚ.5      έκταση 2.014 τμ
 26. Ο.Τ.288 ΟΙΚ.2      έκταση 2.050 τμ
 27. ΟΤ 350 ΟΙΚ. 03    έκταση 2.101 τμ
 28. ΟΤ 344 ΟΙΚ. 04    έκταση 2.037 τμ
 29. ΟΤ 334 ΟΙΚ. 01    έκταση 2.202 τμ
 30. ΟΤ 334 ΟΙΚ. 02    έκταση 2.202 τμ
 31. ΟΤ 340 ΟΙΚ.12     έκταση 2.073 τμ
 32. ΟΤ 338 ΟΙΚ. 01    έκταση 2.074 τμ
 33. ΟΤ 335 ΟΙΚ.06     έκταση 2.107 τμ
 34. ΟΤ 335 ΟΙΚ. 05    έκταση 2.106 τμ
 35. ΟΤ 335 ΟΙΚ. 02    έκταση 2.106 τμ
 36. ΟΤ 336 ΟΙΚ. 01    έκταση 2.120 τμ
 37. ΟΤ 336 ΟΙΚ. 02    έκταση 2.114 τμ
 38. ΟΤ 336 ΟΙΚ. 03    έκταση 2.117 τμ
 39. ΟΤ 336 ΟΙΚ. 04    έκταση 2.116 τμ
 40. ΟΤ 336 ΟΙΚ. 08    έκταση 2.114 τμ
 41. ΟΤ 336 ΟΙΚ. 13    έκταση 2.116 τμ
 42. Ο.Τ. 299 ΟΙΚ. 06  έκταση 2.268 τμ
 43. Ο.Τ. 29 ΟΙΚ. 3      έκταση 2.602 τμ
 44. Ο.Τ. 48 ΟΙΚ. 1      έκταση 2.310,22 τμ
 45. Ο.Τ. 48 ΟΙΚ. 2      έκταση 2.000 τμ

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 44, Αθήνα μέχρι την 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα ανοιχθούν στην έδρα του Συνεταιρισμού στις 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  ενώπιον  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων θα ελεγχθεί αν οι συμμετέχοντες είναι ταμειακά εντάξει και θα απορριφθούν οι προσφορές όσων οφείλουν εισφορές στο Συνεταιρισμό. Κάθε συμμετέχων, του οποίου η υποβολή της προσφοράς έχει κριθεί αποδεκτή, έχει το δικαίωμα να υποβάλει νέα προσφορά προφορικά της οποία το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών.  Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικά νέες προσφορές και θα ολοκληρωθεί εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους συμμετέχοντες,  που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα, προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση πώλησης.

Ο χάρτης του οικισμού πατήστε εδώ