Προσφορά καθαρισμού οικοπέδων

SDIP Logo with green ribbon

Στα πλαίσια ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος ο Συνεταιρισμός έλαβε προσφορά για τον καθαρισμό οικοπέδων.  Όποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρία για καθαρισμό του οικοπέδου του. 

Ο συνεταιρισμός δεν έχει σχέση με την εν λόγω εταιρία, ούτε εγγυάται για την ποιότητα των εργασιών.  Η όποια συμφωνία βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και την εταιρία.