Προς τα μέλη και ιδιόκτητες οικοπέδων του οικισμού ΙΠ του οικοδομικού Συνεταιρισμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε. για τις εισφορές οικοπέδων

 

Κυρίες και κύριοι,

Το Δ.Σ. με την παρούσα επιστολή θέλει να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 1.000 συνεταίρους που ανταποκρίθηκαν θετικά και προχώρησαν στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές μέχρι και το τρέχον έτος 2022.  Τα χρήματα αυτά αν και είναι ένα ελάχιστο ποσό για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού, εν τούτοις βοηθούν την Διοίκηση στην αποπληρωμή οφειλών προς τους νομικούς συμβούλους, τους ορκωτούς λογιστές που έχουν αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο των περασμένων χρήσεων, καθώς και δεκάδων άλλων υποχρεώσεων.

Από τον Δεκέμβριο 2016 μέχρι πρόσφατα (Μάρτιος 2022) με επιστολές μας, ειδοποιήσαμε τον καθένα από τα μέλη του Συνεταιρισμού για την οφειλή του προς τον Συνεταιρισμό καθορίζοντας το ύψος και την αιτία της οφειλής.

Η ειδοποίηση αυτή αποτελεί καθήκον και υποχρέωση του Δ.Σ.

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων μελών και ιδιοκτητών οικοπέδων στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και με την ενεργό συμμετοχή σας στις δραστηριότητές του και συμμετοχή σας στην οικονομική επάρκεια.

Οι Συνέταιροι στην πλειοψηφία τους, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη οικονομικής αυτάρκειας, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις  προσκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και παρά τις οικονομικές δυσκολίες είτε εξόφλησαν πλήρως είτε εξοφλούν σταδιακά την συνδρομή τους.

Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης ενός μικρού αριθμού συνεταίρων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς τον ΣΔΙΠ,  θα ταχυδρομηθεί επιστολή με το ακριβές ποσό οφειλής, για εξόφληση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022.   

Το Δ.Σ. αισθάνεται υποχρεωμένο να επικοινωνήσει για μια ακόμα φορά με εσάς που δεν έχετε ήδη προχωρήσει στην διευθέτηση των οφειλών σας, ώστε να το πράξετε με καταληκτική ημερομηνία τις 30/11/2022.  Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής (και χωρίς νέα ειδοποίηση) το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο βάση του νόμου, να δώσει την εντολή στους συνεργαζόμενους δικηγόρους να προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη εντόκως των οφειλών.

Για την ενημέρωση σχετικά με τις εισφορές του οικοπέδου σας και την πληρωμή τους, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Ταμία του ΣΔΙΠ καθημερινά κατά τις ώρες 13:00-17:00  (6977521133) ή στα τηλ. 2108232348, 2108232831 κιν. 6953020608 ή να αποστέλλετε e-mail στην διεύθυνση info@sdip.gr.

Κατά την κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου και ο αριθμός του Οικοπέδου με την μορφή Ο.Τ. 000/00 (πχ. Ο.Τ. 200/01) και το έτος που αφορά η πληρωμή καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε, επίσης, να πληρώσετε τις οφειλόμενες εισφορές μέσω Paypal ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αναγράφοντας τα στοιχεία σας όπως περιγράφονται παραπάνω. https://sdip.gr/pliromes-eisforon-oikopedon/. Μετά από κάθε πληρωμή, θα σας αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)  την σχετική απόδειξη είσπραξης σε μορφή pdf.