Ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα ευρυζωνικής διασύνδεσης μέσω οπτικών ινών του ΟΤΕ

Ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα ευρυζωνικής διασύνδεσης μέσω οπτικών ινών του ΟΤΕ

Οι αιτήσεις των κατοίκων για την πιλοτική παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet μέσω οπτικής ίνας έχουν συγκεντρωθεί και θα αποσταλούν στην αρμόδια διεύθυνση του ΟΤΕ.

Οι 57 συνολικά αιτήσεις έχουν υπερκαλύψει τον αρχικό στόχο που είχε θέσει ο ΟΤΕ για την πιλοτική λειτουργία και θα γίνει προσπάθεια για την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αιτημάτων σε αυτή την πιλοτική λειτουργία.  Το επόμενο βήμα αφορά την απ’ ευθείας επικοινωνία του ΟΤΕ με όσους έχουν αιτηθεί για τις προβλεπόμενες ενέργειες ένταξης στο πιλοτικό.

Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την διεύθυνση ote@sdip.gr