Ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης της Ιπποκρατείου Πολιτείας συνέχεια…

Σε συνέχεια της ενημέρωσης με την ανάρτηση «Οι καθυστερήσεις για την έγκριση της ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης της ΙΠ» οι εξελίξεις στα δυο παρακάτω έγγραφα, του ΣΔΙΠ και της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών :

 

 

 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.6/8257/3-2-2020 του ΥΠΕΣ η ανάρτηση τους στο Κοινοτικό κατάστημα Αφιδνών, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στα διαδικτυακά μέσα του Δήμου Ωρωπού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του τελευταίου και μόνο

Ο ΣΔΙΠ έκανε όλα τα απαραίτητα βήματα για το ζωτικής σημασίας ζήτημα του οικισμού, αλλά δεν νομιμοποιείται να υποκαταστήσει στις διαδικασίες την τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού που καθορίζει η νομοθεσία