Οι πλημμύρες και η αντιμετώπισή τους είναι επιστήμη

 

Με καμμένη μια περιοχή όπως οι Αφίδνες & η Ιπποκράτειος Πολιτεία ο κίνδυνος τετραπλασιάζεται…
Παραδειγμα για όσους έχουν την υπομονή να διαβάσουν και να κατανοήσουν την μέθοδο αντιμετώπισης.
Άγνωστο αν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες για τα ρέματα των Αφιδνών;
Η μελέτη εδώ