Οδοί Κίρκης, Αναξαγόρα & Γαληνού

Στο πλαίσιο της κατεπείγουσας ανάγκης αύξησης της ασφαλείας των κατοίκων και των επισκεπτών στην περιοχή της λίμνης Μπελέτσι,  ο ΣΔΙΠ  προχώρησε με σημειακές παρεμβάσεις στην διευθέτηση τριών οδών της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Οδός Αναξαγόρα διανοιγμένη προς Κίρκης

 

Η οδός Αναξαγόρα από την οδό Ασκληπιού (φράγμα της λίμνης)

 

Η οδός Κίρκης προς Γαληνού

 

Η οδός Κίρκης προς Ασκληπιού

 

Η οδός Γαληνού