Ο ΣΔΙΠ συμμετέχει με προτάσεις στο ΚΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών σήμερα 2 Μαρτίου 2021

Ενόψει του προαναγγελθέντος Κοινοτικού Συμβουλίου (ώρα 18:00 σήμερα), σας θέτουμε υπόψη τα εξής, για κατάθεσή τους στα πρακτικά του υπόψη Συμβουλίου:

  1. Συνέντευξη τη18-2-2021, του Προέδρου του Συνεταιρισμού‘’ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’ στο πρώτο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, για την κατάσταση που επέφερε η ‘’Μήδεια’’ στην περιοχή, στην οποία προτείνονται λύσεις για να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιες καταστροφές, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής
  2.   Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας Ιπποκρατείου Πολιτείας Απρίλιος 2018(Υποβλήθηκε στοΔήμο Ωρωπού 28-4-2018)για προστασία από φωτιά και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από πτώσεις πεύκων σε θεομηνίες.
  3.  Μελέτη Υπολειπόμενων έργων και υποδομών Ιπποκρατείου Πολιτείας(Υποβλήθηκε στο Δήμο Ωρωπού 6-8-2018), Μη ολοκλήρωση του οδικού δικτύου και ανάγκη κάθετης σήμανσης των αδιανοίκτων οδών καθώς και την ομηρία 24 Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, παρά την τελεσίδικη απόφαση 4640/2013.
  4. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση 4640/2013για ιδιοκτησία από τον Συνεταιρισμό 3 Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία (Επισυνάπτεται).

Υπενθυμίζουμε ότι ο ενεργός συνεταιρισμός ΔΙΠ από το 1968 είναι  ο φορέας που ενέταξε το κτήμα της Αγίας Τριάδος 7.600 στρεμμάτων, το 25% της συνολικής έκτασης της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, σε σχέδιο πόλης από το έτος 1977.