Ο ΣΔΙΠ για τις νέες κτιριακές σχολικές εγκαταστάσεις των Αφιδνών

 

Σχολεία στις Αφίδνες και στην ΙΠ

Συνέλευση στο κοινοτικό κατάστημα 15/4/2011 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών με θέμα τη κατασκευή νέων σχολικών αξιοπρεπών μονάδων :  πατήστε εδώ