Μετακόμιση στα νέα γραφεία

Μετακόμιση στα νέα γραφεία

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η μετακόμιση του Συνεταιρισμού στα νέα γραφεία.  Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 11 ώρες ενώ εκκρεμεί η μεταφορά της τηλεφωνικής γραμμής από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών.

Ως εκ τούτου και μέχρι την ολοκλήρωση της αρχειοθέτησης και αποκατάστασης των τηλεπικοινωνιών, τα γραφεία του συνεταιρισμού θα παραμείνουν κλειστά έως τουλάχιστο τις 25/11/2018.  Για επείγουσες περιπτώσεις παρακαλούμε να επικοινωνήτε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε στα κινητά τηλέφωνα του Συνεταιρισμού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Το Δ.Σ.