Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας της Ιπποκράτειου Πολιτείας

Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας της Ιπποκράτειου Πολιτείας

Μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεσή του έργου στην Κα Κοροβέση Ντόστη Αναστασία, ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από τον Συνεταιρισμό της Ιπποκράτειου Πολιτείας,  η ενδελεχής μελέτη αποτελεσματικής διαχείρισης του πράσινου, και αντιπυρικής προστασίας της περιοχής Αγίας Τριάδας, η οποία συνορεύει με τον Eθνικό Δρυμό Πάρνηθας.

Η μελέτη υποβλήθηκε στον Δήμο Ωρωπού την 20η Απριλίου 2018 με σκοπό την έγκρισή της και αποστολής στην Περιφέρεια Αττικής για την δέσμευση και εκταμίευση των ποσών που απαιτούνται για τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και αποψίλωσης.  

Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βλάστησης στα πρανή των οδικών αρτηριών και βοηθητικών δρόμων,  έχει επίσης αποτυπωθεί στην μελέτη με τις σχετικές φωτογραφίες. Τέλος η μελέτη – η οποία συνοδεύεται από τους αντίστοιχους χάρτες – παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον εφόσον αναλύει τους κινδύνους αλλά και τις αποτελεσματικές σύγχρονες μεθόδους διατήρησης και προστασίας του πρασίνου τόσο εντός οικισμού με κατοικίες όσο και εκτός αυτού.

 

Ο καθαρισμός του κτήματος Αγίας Τριάδας για την πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας των κατοίκων του οικισμού της ΙΠ, είναι θέμα που απασχολεί σε συνεχή χρόνο τη Διοίκηση του ΣΔΙΠ,  η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και την δέσμευση για άμεση ανάλυψη πρωτοβουλίας και ενεργειών με την διαδικασία του κατεπείγοντος.  Το πρόσφατο παρελθόν από τις πυρκαγιές του Καλάμου, αλλά και η εθνική τραγωδία στο Μάτι δεν  επιτρέπουν περεταίρω αναβολές.