Προσωρινοί Χώροι καταφυγής πληγέντων από σεισμό

Προσωρινοί Χώροι καταφυγής πληγέντων από σεισμό

Η Περιφέρεια Αττικής ανάρτησε χάρτη και οδηγίες για τα καταφύγια και χώρους συνάθροισης σε περίπτωση σεισμού.

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα σεισμικό γεγονός. Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών (περίπου δύο), δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Αναλυτικές οδηγίες περιέχονται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στο άρχειο PDF.

Δείτε τα καταφύγια στον διαδραστικό χάρτη.