ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού “Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία” για το 2018.

Πακακολουθήστε το video της συνεδρίασης από το YouTube κανάλι του συνεταιρισμού.

Συνεταιρισμός “Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία”

Τόπος να ζεις