Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2019

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2019

Με απόφαση του ΔΣ (πρακτικό 10/2018) και σύμφωνα με το καταστατικό, εγκρίθηκε και προγραμματίστηκε η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού για το έτος  2019.

 Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών, με την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε., Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα ‘’ΘΑΛΕΙΑ’’ του Ξενοδοχείου ΖΑΦΟΛΙΑ, οδός Λ. Αλεξάνδρας, αριθ. 87 Αθήνα. Στην αίθουσα θα εισέλθουν ΜΟΝΟ τα μέλη και οι ειδικοί συνεργάτες.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση εγγραφών νέων μελών και διαγραφών (άρθρα 5 §4, και 6 του καταστατικού).

2. Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός Απολογισμός-Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις).

3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί του Διοικητικού απολογισμού έτους 2018.

4. Έγκριση των ετήσιων εισφορών των ιδιοκτησιών.

5. Έγκριση και εξουσιοδότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να διαχειριστεί και να υπογράψει σχετική σύμβαση, με το Δήμο Ωρωπίων, για τη διαχείριση του ιδιόκτητου δικτύου ύδρευσης της ΙΠ. Στη σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνεται και η ανταποδοτική τιμολόγηση της κατανάλωσης.

6. Συμπληρώσεις Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης,  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου μέχρι λήξεως της θητείας του. Δεκτές υποψηφιότητες μέχρι τη 12η ώρα πρωινή της 29-1-2019.