ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Καλούνται τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών, με την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Συν. Π. Ε., Λ. Αλεξάνδρας 44, Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα ‘’ΘΑΛΕΙΑ’’ του Ξενοδοχείου ΖΑΦΟΛΙΑ, οδός Λ. Αλεξάνδρας, αριθ. 87 Αθήνα. Στην αίθουσα θα εισέλθουν ΜΟΝΟ τα μέλη και οι ειδικοί συνεργάτες. Η Γενική Συνέλευση θα βιντεοσκοπηθεί. Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΔΙΠ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση εγγραφών νέων μελών και διαγραφών (άρθρα 5 §4, και 6 του καταστατικού).
  2. Λογοδοσία Διοικήσεως, έγκριση πεπραγμένων (Διοικητικός και Ταμειακός Απολογισμός-Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις). Απαλλαγή ή μη των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης κατά περίπτωση, για τα έτη που διεξήχθη ο έλεγχος των ορκωτών.
  3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου επί του Διοικητικού και Ταμειακού απολογισμού των ετών που διεξήχθη ο έλεγχος των ορκωτών και του προϋπολογισμού 2020.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020, προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως και έργων.
  5. Έγκριση έκτακτης εισφοράς προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες για την έναρξη έργων (Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συμπλήρωση Υψομετρικών οδών), καθώς και πραγματοποίηση τμήματος έργων οδοποιίας.
  6. Σχέδιο – στόχοι και προγραμματισμός ενεργειών για την ανάπτυξη του οικισμού.
  7. Συμπληρώσεις Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα χωρίς νεότερη πρόσκληση. Σε περίπτωση και εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας την πιο πάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα χωρίς νεότερη πρόσκληση.  Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, επισημαίνεται ότι συνήθως η ΓΣ διεξάγεται για λόγους απαρτίας στην 3η επαναληπτική συνεδρίαση.

Λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων, η παρουσία όλων μας είναι σημαντική.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                  ΠΑΝ. Α ΠΑΝΤΟΣ