Οι εξελίξεις για το νέο σχολείο Αφιδνών από τον αντιδήμαρχο Β. Ηλιάσκο

Είναι γνωστές οι απαντήσεις των αρμοδίων κρατικών φορέων για την μη ύπαρξη εγκρίσεων ή έστω θετικής εισήγησης ανέγερσης νέου σχολείου στις Αφίδνες παρά τις επίσημες ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής τον Δεκέμβριο 2021. (https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2022/02/blog-post.html)

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Ωρωπού στις 2 Μαρτίου 2022 μετά από το έγγραφο του ΣΔΙΠ και τη σχετική ερώτηση του Προϊσταμένου του ΕΣ ΣΔΙΠ και δημοτικού συμβούλου κ. Α. Δέδε, η απάντηση του αρμοδίου αντιδημάρχου κ. Β. Ηλιάσκου.

Καμία   έγκριση ή έστω θετική εισήγηση για ανέγερση νέου σχολείου στις Αφίδνες παρά μόνο διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και έγκρισης  γεωλογικών μελετών για τον χώρο του σχολείου…!!!

Υπενθυμίζεται ότι για την έκταση ανέγερσης του Νέου Σχολικού συγκροτήματος Αφιδνών έχει  γνωμοδοτήσει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Δημήτρης Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, για τον χώρο που θεωρητικά θα ανεγερθεί το Νέο Σχολικό συγκρότημα αναφέρει, «Είναι βέβαιον ότι κατά την μελλοντική ενεργοποίηση του ρήγματος θα αναπτυχθούν μεγάλες σεισμικές εντάσεις της τάξης του VIII-IX, ιδίως κατά μήκος της ζώνης άμεσης γειτνίασης του ρήγματος, όπου το έδαφος θεμελίωσης αποτελείται από χαλαρά ιζήματα πλευρικών κορημάτων και αλλουβίων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό «απαγορεύεται η δόμηση κτιρίων σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4 στην άμεση γειτονία σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικώς ενεργά».