Δραστηριοποιούμενες εταιρείες καθαρισμών οικοπέδων κατοικίας στην ΙΠ

Σε συνέχεια της επιστολής υποχρεωτικών καθαρισμών οικοπέδων κατοικίας που έχει σταλεί από τον Δήμο Ωρωπού στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην ΙΠ, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους κατόπιν δεκάδων προφορικών και εγγράφων αιτημάτων, ότι μέχρι σήμερα μας έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία δυο παρακάτω εταιρειών που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της ενίσχυσης της πυροπροστασίας της περιοχής,  με δεδομένη τη δήλωση αδυναμίας της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών απομάκρυνσης των προϊόντων κοπών και κλαδεμάτων.

Οι συνεννοήσεις των ιδιοκτητών με τους εκπροσώπους των εταιρειών ΜΟΝΟ απευθείας χωρίς ΚΑΜΙΑ διαμεσολάβηση του ΣΔΙΠ.   

Τιμές μονάδος εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναγράφονται στην μελέτη ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ της Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

Οι καθαρισμοί των οικοπέδων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ της Ιπποκρατείου Πολιτείας.  

ΕΔΩ (https://drive.google.com/file/d/1jqPOgXWQYi5eERM5j45kpD1B7G0pby1e/view?usp=sharing)