ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η νομική ομάδα προσφέρει υπηρεσίες και νομικές συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Αποτελείται από έγκριτους δικηγόρους διαφόρων ειδικοτήτων και παρουσιάζει την ακόλουθη σύνθεση:

Διακολιού Μαίρη
Θωμόπουλος Πολυχρόνης
Κροντήρη Μαρίνα
Πρωτοπαππάς Παναγιώτης
Ράλλης Γεώργιος
Χασιώτης Παναγιώτης