ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο συνεταιρισμός διοικείται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) του Συνεταιρισμού.  Ταυτόχρονα η Γ.Σ. έχει εγκρίνει με αποφάσεις της, την δημιουργία επιτροπών με σκοπό την επικουρία του Δ.Σ. στις δράσεις αξιοποίησης της περιουσίας και ανάδειξης της περιοχής. Επίσης, το Δ.Σ. συνεπικουρείται και από την Νομική Ομάδα.

Τα οργάνα σύμφωνα με την τελευταία εκλογική διαδικασία και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής: