Διαχείριση Απορριμάτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Διαχείριση Απορριμάτων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Λόγω αδυναμίας διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων από τον ΧΥΤΑ Φυλής,  ο Δήμος Ωρωπού δεν προχωρά στην συλλογή από τους κάδους.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην εναποθέτουν σακούλες απορριμμάτων εκτός των κάδων γιατί αποτελούν εστίες μόλυνσης, ενώ η πανίδα της περιοχής τα διασκορπίζει σε όλη την περιοχή δημιουργώντας επικίνδυνες εστίες μόλυνσης.

Μέχρι την τελική επίλυση του προβλήματος προτείνεται η διακράτηση των απορριμμάτων σε προστατευμένους σκιερούς χώρους εντός της ιδιοκτησίας, και η συμπίεσή τους σε οικιακούς κάδους όπου αυτό είναι εφικτό.

Παρακαλούμε για την συνετή διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι την Δευτέρα 18/6.